Referent stavebního odboru

Typ pracovního poměru:
Pracovní poměr - plný úvazek
Lokalita:
Středočeský kraj
Obor:
Státní a veřejná správa

Popis pracovní pozice:

Druh - náplň práce: zejména vedení správního řízení a vyhotovování příslušných rozhodnutí, vyřizování stížností, zpracování podkladů pro vypracování statistických výkazů, projednávání přestupků fyzických osob a správních deliktů právnických osob na úseku stavebního řádu a ukládání pokut, prověřování oprávnění k projektové a inženýrské činnosti, provádění staveb a odborného vedení staveb, provádění státního stavebního dohledu v souladu se stavebním zákonem a další úkoly uložené vedoucí stavebního úřadu.
Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, pro absolventa VŠ.
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která: je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících, ovládá jednací jazyk, splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.
Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
Výhodou: vzdělání a praxe v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebníh

Požadavky na pracovníka:

Nabízíme:

Tuto pozici nabízí: Městys Křivoklát

Informace:

Adresa:
Křivoklát 93 ,27023
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Internet:

Reagovat na nabídku Referent stavebního odboru

Copyright (c) 2004 - 2005 Nabídky práce s.r.o. Všechna práva vyhrazena. - Práce | Ochrana osobních údajů