Referent/ka oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence odboru sociálních v

Typ pracovního poměru:
Pracovní poměr - plný úvazek
Lokalita:
Olomoucký kraj
Obor:
Obchod prodej a nákup,Telemarketing

Popis pracovní pozice:

Předpoklady pro podání přihlášky:
- státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk min. 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
- ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči a speciální pedagogiku, sociální patologii

Požadavky pro podání přihlášky:
- znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
- znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- dobrá orientace v sociální oblasti
- praxe na úseku sociálně - právní ochrany vítána
- získána zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti vítána
- komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
- občanská a morální bezúhonnost
- znalost práce na PC
- řidičské oprávnění skupiny "B"
- dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky: (www.sumperk.cz)
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- telefonní spojení
- datum a podpis
- číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
- informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( dále jen "GDPR")
K přihlášce doložte:
- životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnání

Požadavky na pracovníka:

Nabízíme:

Tuto pozici nabízí: Město Šumperk

Informace:

Adresa:
nám. Míru 364 ,78701
Kontakt:
583388613
Kontaktní osoba:
Jaroslava Macková
Internet:

Reagovat na nabídku Referent/ka oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence odboru sociálních v

Copyright (c) 2004 - 2005 Nabídky práce s.r.o. Všechna práva vyhrazena. - Práce | Ochrana osobních údajů