strážník/strážnice městské policie

Typ pracovního poměru:
Pracovní poměr - plný úvazek
Lokalita:
Ústecký kraj
Obor:
Státní a veřejná správa

Popis pracovní pozice:

Místo výkonu práce: územní obvod Městské policie Lovosice.
Náplň činnosti obecní policie, resp. strážníka
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:
- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
- se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
- se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
- se podílí na prevenci kriminality v obci,
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
- odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
- poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra České republiky na požádání údaje o obecní policii.

Podmínky pro přijetí:
- starší 18. let
- občan ČR
- spolehlivost a bezúhonnost (§ 4a, § 4b, z. č. 553/1991 Sb.)
- zdravotní způsobilost (§ 4c, z. č. 553/1991 Sb.)
- vzdělání - úplné střední s maturitní zkouškou
Prokázání spolehlivosti:
Spolehlivost podle § 4b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.
Náplň činnosti obecní policie, resp. strážníka
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona

Požadavky na pracovníka:

Nabízíme:

Tuto pozici nabízí: Město Lovosice

Informace:

Adresa:
Školní 407 ,41002
Kontakt:
Kontaktní osoba:
Internet:

Reagovat na nabídku strážník/strážnice městské policie

Copyright (c) 2004 - 2005 Nabídky práce s.r.o. Všechna práva vyhrazena. - Práce | Ochrana osobních údajů